Svenska Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 361 из 799

background image

Komma igång

7

Trådlös laddning

Bluetooth-högtalaren har en inbyggd spole för trådlös laddning. Du kan ladda batteriet med 
hjälp av en trådlös laddare (säljs separat).

Placera Bluetooth-högtalarens underdel på den trådlösa laddaren.

När Bluetooth-högtalaren har laddats helt ska den kopplas bort från den trådlösa laddaren.

•  Om det finns främmande föremål mellan Bluetooth-högtalaren och den trådlösa 

laddaren är det inte säkert att Bluetooth-högtalaren laddas som den ska.

•  Använd trådlösa laddare som godkänts av Samsung. Om du använder andra trådlösa 

laddare är det inte säkert att batteriet laddas som det ska.

Svenska

7