Svenska Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 360 из 799

background image

Komma igång

6

Laddning med kabel

Ladda Bluetooth-högtalaren innan du använder den för första gången eller när den inte har 
använts under en längre period.

Använd endast laddare som godkänts av Samsung (mer än 5 V/1 A för trådbunden 
laddning, mer än 5 V/2 A för trådlös laddning). Om du använder laddare som inte är 
godkända kan batterierna explodera eller skada Bluetooth-högtalaren.

Anslut Bluetooth-högtalaren till en laddare.

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på Bluetooth-
högtalaren. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

När Bluetooth-högtalaren har laddats helt ska den kopplas bort från laddaren.

Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har inget 
strömreglage, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för 
att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma åt 
under laddningen.

Svenska

6