Svenska Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 359 из 799

background image

Komma igång

5

Färg

Status

Blinkar snabbt tre 
gånger med blått sken

Ansluten via Bluetooth

Blinkar snabbt tre 
gånger med rött sken

Ansluten via Bluetooth (när batteriladdningen är låg)

Blinkar rött var fjärde 
sekund

Batteriladdningen är låg

Om indikatorlampan inte fungerar enligt beskrivningen ska du koppla bort laddaren från 
Bluetooth-högtalaren och sedan koppla in den igen.

Ladda batteriet

Tips och försiktighetsåtgärder vid batteriladdning

•  Du kan ladda Bluetooth-högtalaren med hjälp av laddaren (säljs separat).
•  Om batteriet är helt urladdat kan inte Bluetooth-högtalaren slås på direkt när laddaren 

ansluts. Låt ett urladdat batteri laddas i några minuter innan du slår på Bluetooth-högtalaren.

•  Om du använder en annan strömkälla än laddaren, exempelvis en dator, kan det leda till en 

lägre laddningshastighet på grund av lägre ström.

•  Bluetooth-högtalaren kan användas när den laddas, men det kan då ta längre tid att ladda 

batteriet helt.

•  Om Bluetooth-högtalaren får en instabil strömförsörjning under laddning är det inte säkert 

att den fungerar. Om det sker kopplar du bort laddaren från Bluetooth-högtalaren.

•  Under laddning kan Bluetooth-högtalaren och laddaren bli varma. Detta är normalt och 

påverkar inte livslängden eller prestandan på Bluetooth-högtalaren. Om batteriet blir 
varmare än normalt kan det hända att laddaren slutar ladda.

•  Om Bluetooth-högtalaren inte laddas som den ska, ska du ta med Bluetooth-högtalaren och 

laddaren till ett Samsung-servicecenter.

•  Laddningstiden kan variera beroende på laddarens specifikationer.

Svenska

5