Svenska Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 358 из 799

background image

Komma igång

4

Knappar

Knapp

Funktion

Ström/spela upp-knapp

•  Håll intryckt för att slå på eller av Bluetooth-högtalaren.
•  Tryck för att spela upp eller pausa musik.
•  Om Bluetooth-högtalaren hänger sig och inte svarar håller 

du intryckt i cirka åtta sekunder för att stänga av Bluetooth-
högtalaren.

Volym upp-knapp

•  Tryck för att höja volymen under musikuppspelning.
•  Håll intryckt för att hoppa till nästa låt under 

musikuppspelning.

Volym ned-knapp

•  Tryck för att sänka volymen under musikuppspelning.
•  Håll intryckt för att hoppa till föregående låt under 

musikuppspelning.

Knapp för att justera 
lampans ljusstyrka

•  Justera lampans ljusstyrka.

Bluetooth-
sammankopplingsknapp

•  Håll nedtryckt för att aktivera läget för Bluetooth-

sammankoppling.

•  I läget för Bluetooth-sammankoppling trycker du för att 

avsluta läget.

•  När anslutningen har brutits trycker du för att återansluta 

enheterna.

Indikatorlampa

Indikatorlampan informerar dig om Bluetooth-högtalarens status.

Färg

Status

Blinkar med blått sken 
tre gånger

Bluetooth-högtalaren slås på

Blinkar med rött sken 
tre gånger

Bluetooth-högtalaren stängs av

Kontinuerligt röd

Laddar

Kontinuerligt blå

Fulladdad

Blinkar med rött och 
blått sken

Läget för Bluetooth-sammankoppling

Svenska

4