Svenska Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 357 из 799

background image

Komma igång

3

Enhetslayout

Lampa

Ström-/spela 

upp-knappen 

(indikatorlampa)

Bluetooth-

sammankopplingsknapp

Ljudkabeluttag

Laddningsport

Platta för trådlös 

laddning

Högtalare

Handtag

Volym ned-knapp

Volym upp-knapp

Knapp för att justera 

lampans ljusstyrka

Knapp för att justera 

lampans ljusstyrka

Svenska

3