Svenska Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 356 из 799

background image

Komma igång

2

Förpackningens innehåll

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

•  Bluetooth-högtalare.
•  Snabbstartsguide.

•  Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende 

på region eller tjänsteleverantör.

•  De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske 

inte kompatibla med andra enheter.

•  Utseendet och specifikationerna kan komma att ändras utan föregående 

meddelande.

•  Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera 

att de är kompatibla med enheten före köpet.

•  Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder tillbehör 

som inte är godkända kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av 
garantin.

•  Tillbehörens tillgänglighet är helt beroende av tillverkarna och kan komma att ändras. 

Mer information om tillgängliga tillbehör hittar du på Samsungs webbplats.

Svenska

2