Svenska Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 355 из 799

background image

1

Komma igång

Läs den här handboken först

Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och 
riktigt sätt.

•  Bilder kan skilja sig från den verkliga produkten. Innehållet kan komma att ändras utan 

föregående meddelande.

•  Se till att Bluetooth-högtalaren är kompatibel med enheten innan du använder den.
•  Bluetooth-högtalaren är kompatibel med WPC (Wireless Power Consortium)-certifierade 

enheter.

Instruktionsikoner

Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig

Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning

Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Svenska

1