Nederlands Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 353 из 799

background image

Bijlage

21

10 

Verwijder de printplaat door deze uit de Bluetooth-luidspreker te tillen.

11 

Verwijder de vier schroeven op de plaat die de hoofdprintplaat en de batterijhouder verbinden.

12 

Maak het vergrendelhaakje van de batterijhouder los om het onderste gedeelte van de houder 
te openen en de batterijen te verwijderen.

Nederlands

21