Nederlands Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 352 из 799

background image

Bijlage

20

De Bluetooth-luidspreker is vies geworden

Veeg de Bluetooth-luidspreker voorzichtig schoon met een zachte doek. Gebruik geen chemicaliën 
of agressieve schoonmaakmiddelen. Als u dit wel doet, kan de buitenkant van het apparaat 
verkleuren of gaan roesten.

De batterij verwijderen

•  Als u de batterij wilt verwijderen, moet u naar een goedgekeurd servicecenter gaan met de 

meegeleverde instructies.

•  Voor uw eigen veiligheid, moet u niet proberen de batterij te verwijderen. Als de batterij 

niet correct wordt verwijderd, kan dit schade aan de batterij en het apparaat veroorzaken, 
persoonlijk letsel veroorzaken en/of ervoor zorgen dat het apparaat niet veilig meer is.

•  Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (hetzij in contract of onrechtmatige 

daad, inclusief nalatigheid) die kan voortvloeien uit het niet nauwkeurig volgen van deze 
waarschuwingen en instructies, anders dan de dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door 
nalatigheid van Samsung.

Verwijder het rubberen voetje van de onderkant van de Bluetooth-luidspreker.

Nadat u het rubberen voetje hebt verwijderd, worden er vier schroeven zichtbaar. Verwijder de 
vier schroeven.

Verwijder het klepje van de onderkant van de Bluetooth-luidspreker.

Verwijder de twee schroeven onder de aansluiting van het audiopaneel.

Verwijder de resterende vier schroeven uit de onderkant van de Bluetooth-luidspreker.

Verwijder de spoel in het midden van de Bluetooth-luidspreker.

Trek het rooster iets naar beneden, zodat het paneel met de audio-aansluiting uit de Bluetooth-
luidspreker steekt.

Trek aan de lintkabel en maak deze los om het paneel met de audio-aansluiting uit de 
Bluetooth-luidspreker te verwijderen.

Trek het rooster eruit om dit volledig te verwijderen.

Nederlands

20