Nederlands Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 351 из 799

background image

Bijlage

19

Een ander Bluetooth-apparaat kan uw Bluetooth-luidspreker niet 

vinden

•  Zorg ervoor dat de Bluetooth-koppelstand is geactiveerd op uw Bluetooth-luidspreker.
•  Start uw Bluetooth-luidspreker opnieuw op en zoek weer naar de Bluetooth-luidspreker.
•  Zorg ervoor dat uw Bluetooth-luidspreker en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het 

Bluetooth-verbindingsbereik bevinden (10 m).

Als de bovenstaande tips het probleem niet verhelpen, neemt u contact op met een Samsung 
Servicecenter.

Uw Bluetooth-luidspreker kan geen verbinding maken met een ander 

Bluetooth-apparaat

•  Zorg ervoor dat uw Bluetooth-luidspreker en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het 

maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 m).

•  Verbreek de verbinding met alle gekoppelde apparaten op het apparaat waarmee u verbinding 

wilt maken en probeer opnieuw te verbinden.

De Bluetooth-verbinding wordt vaak verbroken

•  Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de 

apparaten kunnen communiceren, afneemt.

•  Zorg ervoor dat uw Bluetooth-luidspreker en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het 

maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 m).

•  Wanneer u de Bluetooth-luidspreker gebruikt met andere Bluetooth-apparaten, kan de 

verbinding worden beïnvloed door elektromagnetische golven. Gebruik de Bluetooth-
luidspreker in een omgeving met minder draadloze apparaten.

De Bluetooth-luidspreker werkt anders dan beschreven in de 

gebruiksaanwijzing

De beschikbare functies kunnen verschillen, afhankelijk van het verbonden apparaat.

De batterij loopt sneller leeg dan net na aankoop

•  Wanneer u de Bluetooth-luidspreker of de batterij blootstelt aan zeer lage of zeer hoge 

temperaturen, kan de bruikbare lading afnemen.

•  De batterij is een verbruiksartikel en de bruikbare lading neemt op den duur af.

Nederlands

19