Nederlands Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 350 из 799

background image

18

Bijlage

Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen.

Uw Bluetooth-luidspreker wordt niet ingeschakeld

Als de batterij helemaal leeg is, wordt uw Bluetooth-luidspreker niet ingeschakeld. Laad de batterij 
volledig op voordat u de Bluetooth-luidspreker inschakelt.

Uw Bluetooth-luidspreker loopt vast

Als de Bluetooth-luidspreker vastloopt, kunt u proberen dit op te lossen door de Bluetooth-
luidspreker uit te schakelen en weer in te schakelen.
Als de Bluetooth-luidspreker nog steeds niet reageert, verbreekt u de Bluetooth-verbinding en 
maakt u opnieuw verbinding. Houd hiervoor de toets Koppelen via Bluetooth ongeveer drie 
seconden ingedrukt. Wanneer de Bluetooth-luidspreker in de Bluetooth-koppelstand staat, verbindt 
u de apparaten opnieuw en controleert u de werking van de Bluetooth-luidspreker.
Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

De batterij wordt niet correct opgeladen (voor door Samsung 

goedgekeurde USB-kabels en opladers)

Controleer of de USB-kabel en de oplader correct zijn aangesloten.
Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Nederlands

18