Nederlands Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 349 из 799

background image

De Bluetooth-luidspreker gebruiken

17

Aanvullende opties configureren

U kunt de instellingen voor de Bluetooth-luidspreker en de Lux manager-app wijzigen.

Tik op het scherm Apps van het mobiele apparaat op Lux manager.
Als u een mobiel iOS-apparaat gebruikt, tikt u op het startscherm op Lux manager.

Tik op 

 

→ Instellingen.

Verbindingsbeheer

Zoek naar de Bluetooth-luidspreker waarmee u wilt verbinden of om de gegevens van de 
momenteel verbonden Bluetooth-luidspreker te bekijken.

Bewegings-UX

Activeer de bewegingsherkenningsfunctie om de lichtsterkte en de kleur van de lamp van de 
Bluetooth-luidspreker te wijzigen.

Informatie

U kunt de versiegegevens en open source-licentie van de app bekijken. U kunt ook de 
gebruiksaanwijzing weergeven.

Nederlands

17