Nederlands Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 348 из 799

background image

De Bluetooth-luidspreker gebruiken

16

Muzieklicht

Wanneer u de stand van de lamp instelt op Muzieklicht, worden de lichtsterkte en kleur van de lamp 
gewijzigd op basis van de muziek die wordt afgespeeld. De kleur wordt willekeurig gewijzigd en de 
lichtsterkte wordt aangepast op basis van het volume van de muziek die wordt afgespeeld.
Het pictogram 

 wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het scherm.

Kaarsstand

Wanneer u de stand van de lamp instelt op Kaarsstand, flikkert het licht van de lamp op natuurlijke 
wijze zoals bij een kaars.
Het pictogram 

 wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het scherm.

De slaaptimer gebruiken

U kunt instellen dat de lamp automatisch op een vooraf ingesteld tijdstip wordt uitgeschakeld.

Tik op het scherm Apps van het mobiele apparaat op Lux manager.
Als u een mobiel iOS-apparaat gebruikt, tikt u op het startscherm op Lux manager.

Tik op 

 

→ Slaaptimer.

Stel de timer in en tik op Starten.
Op het vooraf ingestelde tijdstip worden de lamp en muziek uitgeschakeld.

Nederlands

16