Nederlands Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 347 из 799

background image

De Bluetooth-luidspreker gebruiken

15

Aanvullende kleuren voor de lamp selecteren

U kunt aanvullende kleuren voor de lamp selecteren die anders zijn dan de vooraf ingestelde 
kleuren.

Tik op het scherm Apps van het mobiele apparaat op Lux manager.
Als u een mobiel iOS-apparaat gebruikt, tikt u op het startscherm op Lux manager.

Tik op 

 

→ Mijn kleur.

Tik op de gewenste kleur in het kiezervenster.
De geselecteerde kleur wordt toegepast op de lamp.

Als u de geselecteerde kleur wilt opslaan, tikt u op 

.

Als u de opgeslagen kleur wilt verwijderen, tikt u op het opgeslagen kleurpictogram en houdt u dit 
vast.

De kleur van de lamp wijzigen met de Bluetooth-luidspreker

Gebruik de bewegingsherkenningsfunctie van de Bluetooth-luidspreker.
Schud de Bluetooth-luidspreker om de kleur van de lamp willekeurig te wijzigen. Wanneer de 
lichtsterkte en kleur van de lamp niet veranderen door de speaker bottle te bewegen, tikt u op het 
hoofdscherm van Lux manager op 

 

→ Instellingen en tikt u op de schakelaar onder Bewegings-

UX om de functie voor bewegingsherkenning te activeren.

De stand van de lamp wijzigen

U kunt de stand van de lamp aanpassen aan verschillende stemmingen.
Tik op het scherm Apps van het mobiele apparaat op Lux manager. Als u een mobiel iOS-apparaat 
gebruikt, tikt u op het startscherm op Lux manager.
Tik op 

 en selecteer een van de volgende opties.

Lichtgolf

Wanneer u de lampstand instelt op Lichtgolf, wordt de kleur van de lamp willekeurig gewijzigd.
Het pictogram 

 wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het scherm.

Pulserend licht

Wanneer u de lampstand instelt op Pulserend licht, wordt de lichtsterkte van de lamp periodiek 
gewijzigd zodat het licht van de lamp langzaam pulseert.
Het pictogram 

 wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het scherm.

Nederlands

15