Nederlands Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 345 из 799

background image

De Bluetooth-luidspreker gebruiken

13

De lamp gebruiken

Informatie over de Lux manager-app

Als u de instellingen van de lamp wilt wijzigen of de aanvullende functies van de lamp wilt 
gebruiken, downloadt en installeert de Lux manager-app op het mobiele apparaat dat is verbonden 
via Bluetooth. U kunt de Lux manager-app downloaden via Galaxy Apps of de Play Store. Als u een 
mobiel iOS-apparaat gebruikt, kunt u de app downloaden uit de App Store van Apple.
Tik op het scherm Apps van het mobiele apparaat op Lux manager. Als u een mobiel iOS-apparaat 
gebruikt, tikt u op het startscherm op Lux manager.
De Lux manager-app maakt automatisch verbinding met de Bluetooth-luidspreker. Als u een mobiel 
iOS-apparaat gebruikt, tikt u op de naam van uw Bluetooth-luidspreker in het pop-upvenster.
Als de app geen verbinding maakt met de Bluetooth-luidspreker, tikt u op het hoofdscherm van de 
Lux manager op 

 

→ Verbindingsbeheer en tikt u op de naam van de Bluetooth-luidspreker om 

handmatig verbinding te maken.

De lamp in- of uitschakelen.

Het menuscherm van Lux manager 

openen.

De lichtsterkte aanpassen.

De lichtsterkte aanpassen.

Pictogram van het kleurenscherm

Kleurpictogram

Nederlands

13