Nederlands Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 344 из 799

background image

De Bluetooth-luidspreker gebruiken

12

Verbinding maken via een audiokabel

Verbind de Bluetooth-luidspreker via een audiokabel met een apparaat. Wanneer de Bluetooth-
luidspreker is verbonden via een audiokabel, kunt u alleen het volume regelen.

 Bluetooth-luidspreker 

 Sluit de audiokabel aan op de audiokabelingang.

 Ander apparaat 

 Sluit het andere uiteinde van de audiokabel aan op de audio-uitgang.

•  Als de Bluetooth-luidspreker tegelijkertijd via een audiokabel is verbonden met een 

apparaat en via Bluetooth met een ander apparaat, speelt de Bluetooth-luidspreker 
alleen de audio af van het apparaat dat is verbonden via Bluetooth.

•  De audiokabelaansluiting is geoptimaliseerd voor mobiele Samsung-apparaten. Wanneer 

u de Bluetooth-luidspreker aansluit op een ander apparaat dan een mobiel Samsung-
apparaat, kan het afspelen plotseling stoppen of kan er feedback optreden afhankelijk 
van het volume. Pas het volume dienovereenkomstig aan.

Naar muziek luisteren

U kunt luisteren naar de muziek die wordt afgespeeld op het verbonden apparaat.
Druk op de toets voor aan/uit of afspelen om muziek af te spelen.

Afspelen onderbreken of hervatten

Druk op de toets voor aan/uit of afspelen om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

Het volume regelen

Druk op de volumetoets om het volume te regelen tijdens het afspelen.

Naar andere nummers springen

Houd de toets Volume (+) ingedrukt om naar het volgende nummer te gaan tijdens het afspelen.
Houd de toets Volume (-) ingedrukt om naar het vorige nummer te gaan tijdens het afspelen.

Nederlands

12