Nederlands Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 343 из 799

background image

De Bluetooth-luidspreker gebruiken

11

De verbinding verbreken of apparaten opnieuw verbinden

U kunt de huidige verbinding beëindigen door de toets koppelen via Bluetooth van de Bluetooth-
luidspreker ongeveer drie seconden ingedrukt te houden.
Als de Bluetooth-verbinding wordt beëindigd vanwege de afstand tussen de apparaten, verkleint u 
de afstand tussen de apparaten. Het apparaat wordt automatisch opnieuw verbonden.

•  U kunt de verbinding beëindigen door de Bluetooth-luidspreker uit te schakelen of de 

Bluetooth-functie op het verbonden apparaat uit te schakelen. Wanneer u de Bluetooth-
luidspreker weer inschakelt en de apparaten binnen bereik zijn, of u de Bluetooth-functie 
op het verbonden apparaat activeert, worden de apparaten automatisch opnieuw 
verbonden.

•  Als de Bluetooth-verbinding wordt beëindigd vanwege een apparaatstoring, gebruikt u 

het Bluetooth-menu op het niet langer verbonden apparaat om de apparaten opnieuw 
te verbinden.

•  Er kan ruis optreden als de Bluetooth-verbinding niet correct wordt verbroken.

Verbinding maken met andere apparaten

Nadat u de verbinding tussen de Bluetooth-luidspreker en het mobiele apparaat hebt verbroken, 
kunt u de Bluetooth-luidspreker verbinden met andere apparaten.

Houd de toets Koppelen via Bluetooth ongeveer drie seconden ingedrukt om de huidige 
verbinding te verbreken en de Bluetooth-koppelstand te activeren.

Verbind de Bluetooth-luidspreker met een ander apparaat.

Nederlands

11