Nederlands Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 342 из 799

background image

De Bluetooth-luidspreker gebruiken

10

•  Bluetooth gebruikt dezelfde frequentie als bepaalde industriële, wetenschappelijk, medische 

en producten met laag stroomverbruik, en er kan storing optreden wanneer er verbindingen 
worden gemaakt in de buurt van dit soort producten.

•  Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, 

zijn mogelijk niet compatibel met de Bluetooth-luidspreker.

•  Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld voor het maken van 

illegale kopieën van bestanden of voor het afluisteren van communicatie voor commerciële 
doeleinden).

Verbinding maken via Bluetooth

Koppel de Bluetooth-luidspreker aan een mobiel apparaat. Zodra de apparaten zijn gekoppeld, 
maakt de Bluetooth-luidspreker automatisch verbinding met het mobiele apparaat wanneer u de 
Bluetooth-luidspreker inschakelt.

 Bluetooth-luidspreker 

 Houd de toets Koppelen via Bluetooth langer dan drie seconden 

ingedrukt om de Bluetooth-koppelstand te activeren.
Het indicatorlampje knippert rood en blauw.

Wanneer u de Bluetooth-luidspreker voor het eerst inschakelt, wordt de koppelstand voor 
Bluetooth geactiveerd.

 Mobiel apparaat 

 Activeer de Bluetooth-functie en zoek naar Bluetooth-apparaten.

Lees de gebruiksaanwijzing van het andere apparaat voor meer informatie.

 Mobiel apparaat 

 Tik op [Speaker] Bottle Design (0000) in de lijst met beschikbare apparaten.

•  De PIN-code voor de Bluetooth-luidspreker is het viercijferige nummer tussen haakjes dat 

wordt weergegeven op het scherm met Bluetooth-instellingen van het andere apparaat. 
Het nummer verschilt afhankelijk van de Bluetooth-luidspreker.

•  Als de Bluetooth-verbinding wordt verbroken of het andere apparaat de Bluetooth-

luidspreker niet kan vinden, verwijdert u de gegevens van het apparaat uit de lijst van het 
andere apparaat. Probeer vervolgens opnieuw verbinding te maken.

•  Het Bluetooth-verbindingsbereik en de geluidskwaliteit kunnen afwijken, afhankelijk van 

de verbonden apparaten.

Nederlands

10