Nederlands Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 341 из 799

background image

9

De Bluetooth-luidspreker 

gebruiken

De Bluetooth-luidspreker in- of uitschakelen

Houd de toets voor aan/uit of afspelen ingedrukt om de Bluetooth-luidspreker in of uit te schakelen.
Wanneer u de Bluetooth-luidspreker voor het eerst inschakelt, gaat de lamp branden en wordt de 
koppelstand voor Bluetooth geactiveerd.

•  Als uw Bluetooth-luidspreker is vastgelopen en niet reageert, houdt u de toets voor aan/

uit of afspelen ongeveer acht seconden ingedrukt.

•  Volg alle weergegeven waarschuwingen en aanwijzingen op van bevoegd personeel 

op locaties waar het gebruik van draadloze apparaten is beperkt, zoals in vliegtuigen en 
ziekenhuizen.

Verbinden met een ander apparaat

Algemene informatie over het gebruik van Bluetooth

Bluetooth is een standaard voor draadloze technologie waarbij een frequentie van 2,4 GHz wordt 
gebruikt om over een korte afstand verbinding te maken tussen verschillende apparaten. Er kan 
zonder kabels verbinding worden gemaakt met andere apparaten waarop Bluetooth is ingeschakeld, 
zoals mobiele apparaten, computers, printers en andere digitale consumenten, om gegevens uit te 
wisselen.

•  Om problemen te voorkomen wanneer u uw Bluetooth-luidspreker verbindt met een ander 

apparaat, plaatst u de apparaten dicht bij elkaar.

•  Zorg ervoor dat uw Bluetooth-luidspreker en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het 

Bluetooth-verbindingsbereik bevinden (10 m). De afstand kan variëren, afhankelijk van de 
omgeving waarin de apparaten worden gebruikt.

•  Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn tussen de Bluetooth-luidspreker en een verbonden 

apparaat, waaronder menselijke lichamen, muren, hoeken of hekken.

•  Raak de Bluetooth-antenne van een verbonden apparaat niet aan.

Nederlands

9