Nederlands Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 340 из 799

background image

Aan de slag

8

De resterende batterijlading controleren

Wanneer de Bluetooth-luidspreker via Bluetooth is verbonden met een mobiel apparaat, kunt u de 
batterijlading van de Bluetooth-luidspreker controleren op het mobiele apparaat.

Koppel de Bluetooth-luidspreker aan een mobiel apparaat.

Download en installeer op het verbonden mobiele apparaat de Lux manager-app.
U kunt de Lux manager-app downloaden via Galaxy Apps of de Play Store. Als u een mobiel 
iOS-apparaat gebruikt, kunt u de app downloaden uit de App Store van Apple.

Tik op het scherm Apps van het mobiele apparaat op Lux manager.
Als u een mobiel iOS-apparaat gebruikt, tikt u op het startscherm op Lux manager.

Sleep op het verbonden mobiele apparaat de statusbalk omlaag om het meldingsvenster te 
openen.
Als u een mobiel iOS-apparaat gebruikt, sleept u de statusbalk omlaag om het meldingscentrum 
te openen.
U kunt het accuniveau van de Bluetooth-luidspreker controleren.

Als het accuniveau van de Bluetooth-luidspreker niet wordt weergegeven, tikt u op het hoofdscherm 
van de Lux manager op 

 

→ Verbindingsbeheer en tikt u op de naam van de Bluetooth-

luidspreker om verbinding te maken.

Energiebesparingsstand

De Bluetooth-luidspreker beschikt over een functie voor energiebesparing waarmee de batterij 
langer meegaat.
Als de Bluetooth-luidspreker langer dan 30 minuten niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld wanneer 
het afspelen van muziek is onderbroken, wordt de functie voor energiebesparing automatisch 
geactiveerd en wordt de luidspreker uitgeschakeld.

Als de Bluetooth-luidspreker wordt opgeladen of is verbonden met een apparaat via een 
audiokabel, wordt de functie voor energiebesparing niet geactiveerd.

Nederlands

8