Nederlands Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 337 из 799

background image

Aan de slag

5

Kleur

Status

Knippert snel drie keer 
blauw

Verbonden via Bluetooth

Knippert snel drie keer 
rood

Verbonden via Bluetooth (als de batterij bijna leeg is)

Knippert elke vier 
seconden rood

De batterij is bijna leeg

Als het indicatorlampje niet werkt zoals beschreven, koppelt u de oplader los van de 
Bluetooth-luidspreker en sluit u deze weer aan.

De batterij opladen

Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van batterijen

•  U kunt de Bluetooth-luidspreker opladen met de oplader (los verkrijgbaar).
•  Als de batterij helemaal leeg is, kan de Bluetooth-luidspreker niet onmiddellijk worden 

ingeschakeld wanneer de oplader wordt aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten 
opladen voordat u de Bluetooth-luidspreker inschakelt.

•  Als u een andere stroombron dan de oplader gebruikt, zoals een computer, kan de 

oplaadsnelheid lager zijn wegens een lagere stroomsterkte.

•  De Bluetooth-luidspreker kan worden gebruikt terwijl deze wordt opgeladen, maar het kan dan 

langer duren om de batterij op te laden.

•  Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer de Bluetooth-luidspreker wordt opgeladen, 

functioneert de luidspreker mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van de 
Bluetooth-luidspreker.

•  Tijdens het opladen kunnen de Bluetooth-luidspreker en de oplader warm worden. Dit is 

normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de Bluetooth-luidspreker. Als 
de batterij warmer dan normaal wordt, kan de oplader ophouden met opladen.

•  Als de Bluetooth-luidspreker niet goed wordt opgeladen, brengt u de Bluetooth-luidspreker en 

de oplader naar een Samsung Servicecenter.

•  De oplaadtijd is afhankelijk van de specificaties van de oplader.

Nederlands

5