Nederlands Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 336 из 799

background image

Aan de slag

4

Knoppen

Knop

Functie

Toets Aan/uit/afspelen

•  Ingedrukt houden om de Bluetooth-luidspreker in of uit te 

schakelen.

•  Indrukken om muziek af te spelen of te pauzeren.
•  Als de Bluetooth-luidspreker is vastgelopen en niet reageert, 

houdt u deze toets ongeveer acht seconden ingedrukt om de 
Bluetooth-luidspreker uit te schakelen.

Toets Volume (+)

•  Indrukken om het volume te verhogen tijdens het afspelen van 

muziek.

•  Ingedrukt houden om naar het volgende nummer te gaan tijdens 

het afspelen van muziek.

Toets Volume (-)

•  Indrukken om het volume te verlagen tijdens het afspelen van 

muziek.

•  Ingedrukt houden om naar het vorige nummer te gaan tijdens het 

afspelen van muziek.

Toets Lichtsterkte 
aanpassen

•  De lichtsterkte van de lamp aanpassen.

Toets Koppelen via 
Bluetooth

•  Ingedrukt houden om de Bluetooth-koppelstand te activeren.
•  Druk in de Bluetooth-koppelstand op deze toets om de stand te 

beëindigen.

•  Wanneer de verbinding is verbroken, drukt u hierop om de 

apparaten weer te verbinden.

Indicatorlampje

Het indicatorlampje geeft de status van de Bluetooth-luidspreker aan.

Kleur

Status

Knippert drie keer blauw

De Bluetooth-luidspreker wordt ingeschakeld

Knippert drie keer rood

De Bluetooth-luidspreker wordt uitgeschakeld

Brandt rood

Bezig met opladen

Brandt blauw

Volledig opgeladen

Knippert rood en blauw

Bluetooth-koppelstand

Nederlands

4