Eesti Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 332 из 799

background image

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics
Antud kasutusjuhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.
Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata 
reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, 
olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või 
talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

•  SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
•  Bluetooth

®

 on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.

•  Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

Eesti

22