Eesti Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 330 из 799

background image

Lisa

20

Bluetooth-kõlar määrdub

Pühkige Bluetooth-kõlarit õrnalt pehme lapiga. Kemikaale ega tugevaid puhastusvahendeid ei 
tohi kasutada. Vastasel juhul võib seadme välispinna värv muutuda või sinna tekkida korrosioon.

Aku eemaldamine

•  Aku eemaldamiseks peate koos juhenditega külastama autoriseeritud hoolduskeskust.
•  Ohutuse huvides ei ole lubatud akut ise eemaldada. Valesti eemaldatud aku võib 

kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.

•  Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt, 

sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata 
jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhtumite või vigastuste eest, mille on 
põhjustanud Samsungi enda hooletus.

Eemaldage Bluetooth-kõlari alt kummijalg.

Pärast kummijalatsi eemaldamist näete nelja kruvi. Eemaldage neli kruvi.

Eemaldage Bluetooth kõlari alt kate.

Eemaldage audio pesa paneeli all olevad kaks kruvi.

Eemaldage Bluetooth-kõlari alt ülejäänud neli kruvi.

Eemaldage Bluetooth-kõlari keskel olev mähis.

Tõmmake õrnalt võret allapoole, nii et audio pesa ulatub Bluetooth-kõlarist välja.

Tõmmake lintkaablit ja ühendage see lahti, et audio pesa paneeli Bluetooth-kõlarist 
eemaldada.

Tõmmake võre välja ja eemaldage see täielikult.

Eesti

20