Eesti Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 329 из 799

background image

Lisa

19

Teine Bluetooth seade ei leia teie Bluetooth kõlarit

•  Veenduge, et teie Bluetooth kõlar on Bluetoothi sidumise režiimis.
•  Taaskäivitage oma Bluetooth kõlar ja otsige Bluetooth kõlarit uuesti.
•  Veenduge, et teie Bluetooth kõlar ja teine Bluetooth-seade on Bluetoothi levialas (10 m).

Kui ülalpool toodud juhised ei aita, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Teie Bluetooth kõlar ei saa ühendust teise Bluetooth-seadmega

•  Veenduge, et teie Bluetooth kõlar ja teine Bluetooth-seade on maksimaalses Bluetoothi 

levialas (10 m).

•  Ühendage seadmel, millega ühendada soovite, kõik seotud seadmed lahti ning proovige 

uuesti ühendada.

Bluetoothi ühendus katkeb tihti

•  Kui seadmete vahel on takistusi, võib toimimisulatus väheneda.
•  Veenduge, et teie Bluetooth kõlar ja teine Bluetooth-seade on maksimaalses Bluetoothi 

levialas (10 m).

•  Bluetooth kõlari kasutamisel koos teiste Bluetooth-seadmetega võivad ühendust mõjutada 

elektromagnetväljad. Kasutage Bluetooth kõlarit vähemate juhtmevabade seadmetega 
kohtades.

Bluetooth kõlar töötab kasutusjuhendis kirjeldatust erinevalt

Kasutatavad funktsioonid võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.

Aku tühjeneb kiiremini, kui pärast ostmist

•  Bluetooth kõlari kokkupuutel väga külmade või kuumade temperatuuridega võib aku 

kasutatav eluiga väheneda.

•  Aku on kulumaterjal ning kasulik eluiga väheneb aja jooksul.

Eesti

19