Eesti Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 328 из 799

background image

18

Lisa

Tõrkeotsing

Palun katsetage enne Samsungi teeninduskeskusega ühenduse võtmist järgnevaid lahendusi.

Teie Bluetooth kõlar ei lülitu sisse

Kui aku on täielikult tühjenenud, ei lülitu teie Bluetooth kõlar sisse. Laadige aku enne Bluetooth 
kõlari sisse lülitamist täielikult.

Teie Bluetooth kõlar tardub

Kui Bluetooth kõlar tardub või hangub, proovige probleemi lahendada Bluetooth kõlari välja ja 
uuesti sisse lülitamisega.
Kui Bluetooth kõlar endiselt ei reageeri, katkestage Bluetoothi ühendus ning ühendage uuesti. 
Selle tegemiseks vajutage Bluetoothi sidumise nuppu umbes kolm sekundit. Kui Bluetooth kõlar 
siseneb Bluetoothiga sidumise režiimi, ühendage seadmed uuesti ning kontrollige Bluetooth 
kõlari töötamist.
Kui probleem ei lahene, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Aku ei lae korralikult (Samsungi heakskiidetud USB-kaablite ja 

laadurite puhul)

Veenduge, et USB-kaabel või laadur on korralikult ühendatud.
Kui probleem ei lahene, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Eesti

18