Eesti Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 327 из 799

background image

Bluetooth kõlari kasutamine

17

Lisavalikute konfigureerimine

Saate Bluetooth-kõlari ja rakenduse Lux manager seadeid kohandada.

Toksake mobiiliseadme rakenduste ekraanil Lux manager.
Kui kasutate iOS-iga mobiiliseadet, toksake avalehel 

Lux manager.

Toksake 

 

→ Seaded.

Ühendusehaldur

Otsige Bluetooth-kõlarit, millega ühenduda, või vaadake hetkel ühendatud Bluetooth-kõlari 
teavet.

Liigutustel põhinev kasutajakogemus

Aktiveerige Bluetooth-kõlari liikumisanduri funktsioon, et Bluetooth-kõlari lambi eredust ja 
värvust muuta.

Teave

Saate vaadata rakenduse versiooni teavet ja avatud lähtekoodiga litsentsi. Lisaks saate vaadata 
kasutusjuhendit.

Eesti

17