Eesti Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 326 из 799

background image

Bluetooth kõlari kasutamine

16

Valgusmuusika

Kui seate lambi režiimiks Valgusmuusika, muutuvad lambi eredus ja värvus sõltuvalt esitatavast 
muusikast. Värvus muutub juhuslikult ja eredus muutub vastavalt sellele, millise helitasemega 
muusikat esitatakse.
Ekraani ülemisse paremasse serva ilmub ikoon  .

Küünlarežiim

Kui seate lambi režiimiks Küünlarežiim, vilgub lamp loomulikult nagu küünal.
Ekraani ülemisse paremasse serva ilmub ikoon  .

Unetaimeri kasutamine

Saate seadistada lampi automaatselt eelnevalt määratud ajal välja lülituma.

Toksake mobiiliseadme rakenduste ekraanil Lux manager.
Kui kasutate iOS-iga mobiiliseadet, toksake avalehel 

Lux manager.

Toksake 

 

→ Unetaimer.

Määrake taimer ja toksake Alusta.
Eelnevalt määratud ajal lamp kustub ja muusika lülitatakse välja.

Eesti

16