Eesti Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 325 из 799

background image

Bluetooth kõlari kasutamine

15

Täiendavate lambi värvuste valimine

Lisaks eelnevalt seadistatud värvustele saate valida täiendavaid lambi värvuseid.

Toksake mobiiliseadme rakenduste ekraanil Lux manager.
Kui kasutate iOS-iga mobiiliseadet, toksake avalehel 

Lux manager.

Toksake 

 

→ Minu värv.

Toksake valikupaneelil soovitud värvusel.
Lambile rakendatakse valitud värvust.

Valitud värvuse salvestamiseks toksake  .
Salvestatud värvuse eemaldamiseks toksake salvestatud värvuse ikoonil ja hoidke seda all.

Lambi värvuse reguleerimine Bluetooth-kõlarit kasutades

Kasutage Bluetooth-kõlari liikumisanduri funktsiooni.
Lambi värvuse juhuslikuks muutmiseks raputage Bluetooth-kõlarit. Kui lambi eredus ja värvus 
ei muutu sõltuvalt liigutustest, toksake 

Lux manager rakenduse peaekraanil 

 

→ Seaded 

toksake lülitit valiku 

Liigutustel põhinev kasutajakogemus all, et liikumisanduri funktsiooni 

aktiveerida.

Lambi režiimi muutmine

Saate muuta lambi režiimi, et erinevaid meeleolusid tekitada.
Toksake mobiiliseadme rakenduste ekraanil 

Lux manager. Kui kasutate iOS-iga mobiiliseadet, 

toksake avalehel 

Lux manager.

Toksake 

 ja valige üks järgnevatest.

Valguslaine

Kui seate lambi režiimiks Valguslaine, muutub lambi värvus juhuslikult.
Ekraani ülemisse paremasse serva ilmub ikoon  .

Aktiivsusvalgus

Kui valite lambi režiimiks Aktiivsusvalgus, muutub lambi eredus perioodiliselt nii, et lambi valgus 
pulseerib aeglaselt.
Ekraani ülemisse paremasse serva ilmub ikoon 

.

Eesti

15