Eesti Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 324 из 799

background image

Bluetooth kõlari kasutamine

14

Lambi ereduse reguleerimine

Toksake mobiiliseadme rakenduste ekraanil Lux manager.
Kui kasutate iOS-iga mobiiliseadet, toksake avalehel 

Lux manager.

Toksake ereduse reguleerimiseks 

 või 

.

Võite ka oma sõrme ekraanil üles või alla lohistada, et eredust reguleerida.

Lambi ereduse reguleerimine Bluetooth-kõlarit kasutades

Lambi ereduse reguleerimiseks Bluetooth-kõlarit kasutades vajutage lambi ereduse 
reguleerimise nuppu.
Võite ka kasutada Bluetooth-kõlari liikumisanduri funktsiooni. Kallutage Bluetooth-kõlarit 
rohkem kui 100° võrra. Eredus muutub järk-järgult. Kui eredus muutub soovitud tasemele, 
pöörake see uuesti püstisesse asendisse. Kui lambi eredus liikumisest olenevalt ei muutu, toksake 
Lux manager rakenduse peaekraanil 

 

→ Seaded ja toksake lülitit valiku Liigutustel põhinev 

kasutajakogemus all, et liikumisanduri funktsiooni aktiveerida.

Lambi värvuse muutmine

Toksake mobiiliseadme rakenduste ekraanil Lux manager.
Kui kasutate iOS-iga mobiiliseadet, toksake avalehel 

Lux manager.

Libistage sõrmega vasakule või paremale, et eelnevalt seadistatud värvi valida.

Valige värvikuva allosas värvuse ikoon.
Selle asemel võite ekraanil soovitud värvusele toksata.

Lambile rakendatakse valitud värvust.

Eesti

14