Eesti Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 322 из 799

background image

Bluetooth kõlari kasutamine

12

Helikaabliga ühendamine

Ühendage Bluetooth-kõlar helikaabli abil seadme külge. Kui Bluetooth-kõlar on helikaabli kaudu 
ühendatud, saate ainult helitugevust reguleerida.

 Bluetooth kõlar 

 Ühendage helikaabel helikaabli pesaga.

 Teine seade 

 Ühendage helikaabli teine ots audioväljundpesaga.

•  Kui Bluetooth-kõlar on samaaegselt ühendatud ühe seadme külge helikaabli abil ja 

teise seadme külge Bluetoothi kaudu, esitab Bluetooth-kõlar ainult heli, mis tuleb 
Bluetoothi kaudu ühendatud seadmest.

•  Audiokaabli pesa on optimeeritud Samsungi mobiilseadmete jaoks. Kui ühendate 

Bluetoothi kõlari mõne muu seadmega kui Samsungi mobiilseade, võib taasesitus 
äkitselt peatuda või sõltuvalt helitugevust ilmneda tagaside. Reguleerige helitugevust 
sobivaks.

Muusika kuulamine

Kuulake ühendatud seadmel esitatavat muusikat.
Muusika esitamiseks vajutage toite/esitusnuppu.

Taasesituse peatamine või jätkamine

Taasesituse seiskamiseks või jätkamiseks vajutage nuppu Toide/Esitus.

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks taasesituse ajal vajutage helitugevuse nuppu.

Teistele paladele hüppamine

Vajutage ja hoidke helitugevuse (+) nuppu all, et liikuda taasesitamise ajal järgmise pala juurde.
Vajutage ja hoidke helitugevuse (-) nuppu all, et liikuda taasesitamisel eelmise pala juurde.

Eesti

12