Eesti Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 321 из 799

background image

Bluetooth kõlari kasutamine

11

Seadmete uuesti ühendamine või ühenduse katkestamine

Saate toimiva ühenduse lõpetada, kui vajutate Bluetooth-kõlari Bluetoothiga sidumise nuppu ja 
hoiate seda umbes kolm sekundit all.
Kui Bluetooth-ühendus katkeb seadmete vahelise kauguse tõttu, viige seadmed teatud aja 
jooksul üksteisele lähemale. Seadmed ühendatakse automaatselt uuesti.

•  Samuti saate ühenduse katkestada, lülitades Bluetooth kõlari välja või deaktiveerides 

ühendatud seadmes Bluetooth-funktsiooni. Kui Bluetooth-kõlari uuesti sisse lülitate 
ja seadmed on piisavalt lähedal, või aktiveerite ühendatud seadmel Bluetooth-
funktsiooni, ühenduvad seadmed uuesti automaatselt.

•  Kui Bluetooth-ühendus katkeb seadme rikke tõttu, kasutage seadmete vahel 

ühenduse taastamiseks selle seadme Bluetoothi menüüd, milles ühendus katkes.

•  Kui Bluetooth ei ole korralikult ühendatud, võib kostuda müra.

Teiste seadmetega ühendamine

Pärast Bluetooth-kõlari ja mobiilseadme vahelise ühenduse katkestamist saate Bluetooth-kõlarit 
teiste seadmetega ühendada.

Vajutage ja hoidke Bluetoothi sidumise nuppu kolme sekundi vältel all, et kehtivat ühendust 
lõpetada ja käivitada Bluetoothiga sidumise režiim.

Ühendage Bluetooth-kõlar teise seadmega.

Eesti

11