Eesti Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 320 из 799

background image

Bluetooth kõlari kasutamine

10

•  Bluetooth kasutab sama sagedust teatud tööstuslike, teaduslike, meditsiiniliste ja 

nõrkvoolutoodetega ning seda tüüpi seadmete läheduses ühenduse loomisel võib esineda 
häireid.

•  Teatud seadmed, eriti sellised, mida pole testitud ega ühenduse Bluetooth SIG poolt heaks 

kiidetud, võivad teie Bluetooth kõlariga mitte ühilduda.

•  Ärge kasutage Bluetooth funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näiteks failide 

piraatkoopiate loomine või kaubanduslikul eesmärgil suhtluse ebaseaduslik 
pealtkuulamine).

Bluetoothi kaudu ühendamine

Siduge Bluetooth-kõlar mobiilseadmega. Kui seadmed on seotud, ühendub Bluetooth-kõlar 
automaatselt mobiilseadmega kohe, kui te Bluetooth-kõlari sisse lülitate.

 Bluetooth kõlar 

 Vajutage ja hoidke Bluetoothi sidumise nuppu enam kui kolme sekundi 

vältel all, et käivitada Bluetoothiga sidumise režiim.
Indikaatori tuli vilgub punaselt ja siniselt.

Bluetoothi kõlari esmakordsel sisselülitamisel siseneb see Bluetoothi sidumisrežiimi.

 Mobiiliseade 

 Aktiveerige Bluetooth ja otsige Bluetooth seadmeid.

Täpsema teabe saamiseks vaadake teise seadme kasutusjuhendit.

 Mobiiliseade 

 Toksake saadaolevate seadmete nimekirjas [Speaker] Bottle Design (0000).

•  Bluetooth kõlari PIN-kood on neljakohaline sulgudes olev number, mis kuvatakse teise 

seadme Bluetoothi seadete ekraanil. Sõltuvalt Bluetooth kõlarist on number erinev.

•  Kui Bluetooth-ühenduse loomine ebaõnnestub või teine seade ei leia Bluetooth 

kõlarit, eemaldage teise seadme loendist seadme teave. Seejärel proovige uuesti 
ühendamist.

•  Bluetooth ühenduse vahemaa ja helikvaliteet võib ühendatud seadmetest sõltuvalt 

erineda.

Eesti

10