Eesti Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 319 из 799

background image

9

Bluetooth kõlari kasutamine

Bluetooth kõlari sisse- või väljalülitamine

Bluetooth kõlari sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu/esitamise nuppu.
Bluetooth-kõlari esmakordsel sisselülitamisel süttib lamp ja see siseneb see Bluetoothi 
sidumisrežiimi.

•  Kui teie Bluetooth-kõlar on hangunud ja ei reageeri, vajutage ja hoidke toite/

esitusnuppu umbes kaheksa sekundi vältel.

•  Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu 

lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja juhiseid.adija, kui te seda ei 
kasuta, pistikust välja.

Teise seadmega ühendamine

Bluetoothi kasutamise märkused

Bluetooth on 2,4 GHz sagedusel töötav juhtmevaba tehnoloogia standard, mida kasutatakse 
seadmete ühendamiseks lühikesel vahemaal. Seda saab kasutada teiste Bluetooth toega 
seadmetega, näiteks mobiilsed seadmed, arvutid, printerid ja muud digitaalsed koduseadmed, 
kaabliteta ühendamiseks ja andmevahetuseks.

•  Probleemide ennetamiseks Bluetooth kõlari ja teise seadme omavahelisel ühendamisel 

asetage seadmed teineteisele lähestikku.

•  Veenduge, et teie Bluetooth kõlar ja teine Bluetooth-seade on Bluetoothi levialas (10 m). 

Ulatus võib sõltuvalt seadmete kasutamise keskkonnast muutuda.

•  Veenduge, et Bluetooth kõlar ja ühendatud seadme vahel poleks takistusi, k.a inimkehad, 

seinad, nurgad või aiad.

•  Ärge puudutage ühendatud seadme Bluetoothi antenni.

Eesti

9