Eesti Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 318 из 799

background image

Alustamine

8

Olemasoleva akutoite kontrollimine

Kui Bluetooth-kõlar on mobiilseadmega Bluetoothi kaudu ühendatud, saate mobiilseadmest 
kontrollida Bluetooth-kõlari akutaset.

Siduge Bluetooth-kõlar mobiilseadmega.

Laadige ja installige ühendatud mobiilseadmesse rakendus Lux manager.
Saate rakenduse 

Lux manager alla laadida keskkonnast Galaxy Apps või Play pood. Kui 

kasutate iOS-iga mobiiliseadet, saate laadida rakenduse alla Apple App Store’ist.

Toksake mobiiliseadme rakenduste ekraanil Lux manager.
Kui kasutate iOS-iga mobiiliseadet, toksake avalehel 

Lux manager.

Teavituste paneeli avamiseks lohistage ühendatud mobiilseadmes olekuriba allapoole.
Kui kasutate iOS-iga mobiiliseadet, lohistage teavituste keskuse avamiseks olekuriba 
allapoole.
Saate kontrollida Bluetooth-kõlari aku laetusastet.

Kui Bluetooth-kõlari aku laetusastet ei näidata, toksake rakenduse 

Lux manager põhikuval 

 

→ Ühendusehaldur ja toksake Bluetooth-kõlari ühendamiseks selle nimel.

Akusäästurežiim

Bluetooth-kõlaril on energiasäästufunktsioon, mis säilitab akuenergiat.
Kui Bluetooth-kõlarit rohkem kui 30 minuti jooksul ei kasutata, näiteks kui muusika esitus on 
pausitud, lülitub energiasäästurežiim automaatselt sisse ja kõlar lülitatakse välja.

Kui Bluetooth-kõlarit laetakse või on see teise seadmega helikaabli abil ühendatud, siis 
energiasäästurežiim sisse ei lülitu.

Eesti

8