Eesti Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 317 из 799

background image

Alustamine

7

Juhtmevaba laadimine

Bluetooth-kõlaril on sisseehitatud juhtmevaba laadimismähis. Saate akut laadida juhtmevaba 
laaduri abil (müüakse eraldi).

Asetage Bluetooth-kõlari alaosa juhtmevabale laadurile.

Pärast aku täielikku laadimist eemaldage Bluetooth-kõlar laadurist.

•  Kui Bluetooth-kõlari ja juhtmevaba laaduri vahel on võõrkehasid, ei pruugi Bluetooth-

kõlar korralikult laadida.

•  Kasutage Samsungi heakskiidetud juhtmevabasid laadureid. Kui kasutate teisi 

juhtmevabasid laadureid, ei pruugi aku korralikult laadida.

Eesti

7