Eesti Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 316 из 799

background image

Alustamine

6

Juhtmega laadimine

Laadige Bluetooth-kõlarit enne selle esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikalt kasutatud.

Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud laadureid (rohkem kui 5V/1A juhtmega 
laadimiseks, rohkem kui 5V/2A juhtmevabaks laadimiseks). Teiste laadurite kasutamine 
võib põhjustada aku plahvatuse või Bluetooth-kõlarit kahjustada.

Ühendage Bluetooth-kõlar laaduriga.

Laaduri valesti ühendamine võib Bluetooth kõlarile tõsiseid kahjustusi põhjustada. 
Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

Pärast aku täielikku laadimist ühendage Bluetooth-kõlar laaduri küljest lahti.

Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal 
ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks 
elektrikontaksits välja. Laadur peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja 
lihtsalt ligipääsetav.

Eesti

6