Eesti Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 315 из 799

background image

Alustamine

5

Värvus

Olek

Vilkuv punane ja sinine

Bluetoothi sidumise režiim

Vilgub kiirelt kolm 
korda siniseks

Bluetoothi kaudu ühendatud

Vilgub kiirelt kolm 
korda punaseks

Bluetoothi kaudu ühendatud (kui akutase on madal)

Vilgub iga nelja sekundi 
järel punaselt

Akutase on madal

Kui indikaatori tuli ei toimi nii, nagu kirjeldatud, ühendage laadur Bluetooth-kõlari küljest 
lahti ning ühendage see uuesti.

Aku laadimine

Nõuandeid ja hoiatusi aku laadimise kohta

•  Bluetooth-kõlarit saate laadida laaduri abil (müüakse eraldi).
•  Kui aku on täielikult tühjenenud, ei saa Bluetooth kõlarit laaduri ühendamisel otsekohe 

sisse lülitada. Võimaldage tühjenenud akul enne Bluetooth kõlari sisse lülitamise proovimist 
mõned minutid laadida.

•  Teise toiteallika peale laaduri, näiteks arvuti kasutamine, võib tuua kaasa aeglasema 

laadimise, mida põhjustab madalam elektrivool.

•  Bluetooth kõlarit saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku täitumine kauem aega 

võtta.

•  Kui Bluetooth-kõlar saab laadimise ajal ebastabiilset elektritoidet, ei pruugi see toimida. 

Sellisel juhul ühendage laadur Bluetooth-kõlari küljest lahti.

•  Laadimise ajal võivad Bluetooth-kõlar ja laadur kuumeneda. See on normaalne ega tohiks 

Bluetooth kõlari kasutusiga või toimimist mõjutada. Kui aku kuumeneb tavapärasest 
rohkem, võib laadimine katkeda.

•  Kui Bluetooth kõlar ei lae õigesti, tooge Bluetooth kõlar ja laadur Samsungi 

teeninduskeskusesse.

•  Laadimise aeg võib sõltuvalt laaduri tehnilisest kirjeldusest varieeruda.

Eesti

5