Eesti Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 314 из 799

background image

Alustamine

4

Nupud

Nupp

Funktsioon

Toite/Esitusnupp

•  Vajutage ja hoidke all Bluetooth kõlari sisse- või 

väljalülitamiseks.

•  Vajutage, et käivitada või peatada muusika taasesitus.
•  Kui teie Bluetooth-kõlar on tardunud ega reageeri, vajutage ja 

hoidke umbes kaheksa sekundi jooksul all, et Bluetooth-kõlarit 
välja lülitada.

Nupp helitugevus (+)

•  Vajutage muusika taasesitamise ajal helitugevuse 

suurendamiseks.

•  Vajutage ja hoidke all, et muusika taasesitamisel järgmisele 

palale hüpata.

Nupp helitugevus (-)

•  Vajutage muusika taasesitamise ajal helitugevuse 

vähendamiseks.

•  Vajutage ja hoidke all, et muusika taasesitamisel eelmisele 

palale hüpata.

Lambi ereduse 
reguleerimisnupp

•  Reguleerige lambi eredust.

Bluetoothi sidumise 
nupp

•  Hoidke ja hoidke kolme sekundi vältel, et käivitada 

Bluetoothiga sidumise režiim.

•  Kui olete Bluetoothi sidumisrežiimis, vajutage režiimi 

lõpetamiseks.

•  Kui ühendus katkeb, vajutage seadmete uuesti ühendamiseks.

Indikaatori tuli

Indikaatori tuli teavitab teid Bluetooth-kõlari olekust.

Värvus

Olek

Vilgub kolm korda 
siniseks

Bluetooth-kõlar lülitub sisse

Vilgub kolm korda 
punaseks

Bluetooth-kõlar lülitub välja

Pidevalt punane tuli

Laadimine

Pidevalt sinine tuli

Täielikult laetud

Eesti

4