Eesti Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 312 из 799

background image

Alustamine

2

Pakendi sisu

Kontrollige tootepakendist järgnevaid üksusi:

•  Bluetooth kõlar
•  Kiirjuhend

•  Seadmega kaasas olevad üksused ja mistahes saadaval olevad lisatarvikud võivad 

regioonist või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

•  Tootega tarnitud üksused on disainitud ainult teie seadme jaoks ning ei pruugi teiste 

seadmetega ühilduda.

•  Spetsifikatsioone ja väljanägemist võib eelnevalt teavitamata muuta.
•  Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et 

need sobivad teie seadmele.

•  Kasutage üksnes Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid. Heaks kiitmata tarvikute 

kasutamine võib tekitada garantii poolt katmata talitlusprobleeme ja tõrkeid.

•  Kõigi tarvikute saadaval olek võib muutuda, sõltudes täielikult tootjatest. Tarvikute 

kohta leiate lisateavet Samsungi veebilehelt.

Eesti

2