Eesti Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 311 из 799

background image

1

Alustamine

Loe enne kasutamist

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne 
seadme kasutamist läbi.

•  Pildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda. Sisu võib eelnevalt teavitamata muuta.
•  Veenduge enne Bluetooth-kõlari kasutamist, et see ühildub teie seadmega.
•  Bluetooth kõlar ühildub seadmetega, millel on Wireless Power Consortiumi (WPC) sertifikaat.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad vigastada kasutajat või teisi isikuid

Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet või muud varustust

Teade: märkused, kasutamise juhtnöörid või täiendav teave

Eesti

1