Lietuvių kalba Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 310 из 799

background image

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2016
Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.
Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet 
kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet 
kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“ 
leidimo.

Prekių ženklai

•  SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruoti „Samsung Electronics“ prekės ženklai.
•  „Bluetooth

®

“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.

•  Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės priklauso jų savininkams.

Lietuvių kalba

22