Lietuvių kalba Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 308 из 799

background image

Priedas

20

„Bluetooth“ garsiakalbis užsiteršia

Atsargiai nušluostykite „Bluetooth“ garsiakalbį minkštu skudurėliu. Nevalykite chemikalais arba 
stipriomis dezinfekavimo priemonėmis. Taip galite nuvalyti dažus arba prietaiso paviršius gali 
būti pažeistas korozijos.

Akumuliatoriaus išėmimas

•  Norėdami išimti akumuliatorių, turite apsilankyti įgaliotame aptarnavimo centre su pateikta 

instrukcija.

•  Savo pačių saugumui nebandykite išimti akumuliatoriaus patys. Netinkamai išėmus 

akumuliatorių, gali būti pažeistas akumuliatorius arba prietaisas, susižeisti žmogus ir/arba 
prietaisas gali tapti nesaugiu naudoti.

•  „Samsung“ neprisiima atsakomybės už žalą arba nuostolius (susijusiu su sutartimi arba 

deliktu, įskaitant neapdairumą), atsiradusius dėl netikslaus šių įspėjimų ir instrukcijų 
laikymosi, išskyrus mirtį ir sužeidimus dėl „Samsung“ neapdairumo.

Nuo „Bluetooth“ garsiakalbio apačios nuimkite guminį paduką.

Nuėmę guminį paduką pamatysite keturis varžtus. Pašalinkite keturis varžtus.

Nuo „Bluetooth“ garsiakalbio apačios nuimkite dangtelį.

Pašalinkite du varžtus, esančius žemiau audio jungties skydelio.

Iš „Bluetooth“ garsiakalbio apačios pašalinkite likusius keturis varžtus.

Išimkite „Bluetooth“ garsiakalbio viduryje esančią ritę.

Šiek tiek žemyn patraukite groteles, kad audio jungties skydelis kyšotų iš „Bluetooth“ 
garsiakalbio.

Patraukite ir atjunkite juostinį laidą, kad išimtumėte audio jungties skydelį iš „Bluetooth“ 
garsiakalbio.

Patraukite groteles, kad pilnai jas išimtumėte.

Lietuvių kalba

20