Lietuvių kalba Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 307 из 799

background image

Priedas

19

Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptinka „Bluetooth“ garsiakalbio

•  Patikrinkite, ar „Bluetooth“ garsiakalbis veikia „Bluetooth“ poravimo režimu.
•  Iš naujo paleiskite „Bluetooth“ garsiakalbį ir vėl ieškokite „Bluetooth“ garsiakalbio.
•  Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ garsiakalbis ir kitas „Bluetooth“ prietaisas yra „Bluetooth“ veikimo 

srityje (10 m).

Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio 
aptarnavimo centru.

„Bluetooth“ garsiakalbis negali prisijungti prie kito „Bluetooth“ 

prietaiso

•  Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ garsiakalbis ir kitas „Bluetooth“ prietaisas yra maksimalioje 

„Bluetooth“ veikimo srityje (10 m).

•  Atjunkite visus suporuotus prietaisus nuo prietaiso, su kuriuo norite sujungti, ir bandykite 

prijungti iš naujo.

„Bluetooth“ ryšys dažnai dingsta

•  Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali sumažėti.
•  Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ garsiakalbis ir kitas „Bluetooth“ prietaisas yra maksimalioje 

„Bluetooth“ veikimo srityje (10 m).

•  Kai naudojate „Bluetooth“ garsiakalbį su kitais „Bluetooth“ prietaisais, ryšį gali paveikti 

elektromagnetinės bangos. Naudokite „Bluetooth“ garsiakalbį aplinkoje, kurioje yra nedaug 
belaidžių prietaisų.

„Bluetooth“ garsiakalbis veikia kitaip nei aprašyta vadove

Prieinamos funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į prijungtą prietaisą.

Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus

•  Jei „Bluetooth“ garsiakalbį arba akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta 

temperatūra, jo talpa gali sumažėti.

•  Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.

Lietuvių kalba

19