Lietuvių kalba Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 306 из 799

background image

18

Priedas

Trikčių diagnostika

Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus 
sprendimus.

„Bluetooth“ garsiakalbis neįsijungia

Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, „Bluetooth“ garsiakalbis neįsijungs. Prieš naudodamiesi 
„Bluetooth“ garsiakalbiu, pilnai įkraukite akumuliatorių.

„Bluetooth“ garsiakalbis užstringa

Jeigu „Bluetooth“ garsiakalbis nustoja veikti arba užstringa, pabandykite tai išspręsti išjungdami ir 
vėl įjungdami „Bluetooth“ garsiakalbį.
Jeigu „Bluetooth“ garsiakalbis vis tiek nereaguoja, išjunkite ir vėl įjunkite „Bluetooth“ ryšį. 
Norėdami tai padaryti, palaikykite paspaudę „Bluetooth“ poravimo mygtuką maždaug tris 
sekundes. Kai įsijungia „Bluetooth“ garsiakalbio „Bluetooth“ poravimo režimas, vėl prijunkite 
prietaisą ir patikrinkite „Bluetooth“ garsiakalbio veikimą.
Jei problema vis tiek lieka neišspręsta, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“ 

patvirtintus USB laidus ir įkroviklius)

Įsitikinkite, kad USB laidas arba įkroviklis yra tinkamai prijungtas.
Jei problema vis tiek lieka neišspręsta, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Lietuvių kalba

18