Lietuvių kalba Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 305 из 799

background image

„Bluetooth“ garsiakalbio naudojimas

17

Papildomų parinkčių konfigūravimas

Galite individualiai pritaikyti „Bluetooth“ garsiakalbio nustatymus ir Lux manager programą.

Mobiliojo prietaiso programų ekrane palieskite Lux manager.
Jei naudojate „iOS“ mobilųjį prietaisą, pradžios ekrane palieskite 

Lux manager.

Palieskite 

 

→ Nustatymai.

Ryšių tvarkyklė

Ieškokite „Bluetooth“ garsiakalbio, prie kurio galima prisijungti, arba peržiūrėkite dabar prijungto 
„Bluetooth“ garsiakalbio informaciją.

Judesio UX

Įjunkite judesių atpažinimo funkciją, norėdami pakeisti „Bluetooth“ garsiakalbio lempos ryškumą 
ir spalvą.

Informacija

Galite peržiūrėti programos versijos informaciją ir atidaryti programinės įrangos licenciją. Taip pat 
galite peržiūrėti naudotojo vadovą.

Lietuvių kalba

17