Lietuvių kalba Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 304 из 799

background image

„Bluetooth“ garsiakalbio naudojimas

16

Muzikos šviesa

Kai nustatysite lempos režimą Muzikos šviesa, lempos ryškumas ir spalva periodiškai keisis pagal 
grojamą muziką. Spalva keisis atsitiktinai, o ryškumas keisis pagal grojamos muzikos garsumą.
Viršutiniame dešiniajame ekrano kampe bus rodoma   piktograma.

Žvakės režimas

Kai nustatysite lempos režimą Žvakės režimas, lempos šviesa, kaip žvakė, natūraliai mirga.
Viršutiniame dešiniajame ekrano kampe bus rodoma   piktograma.

Išsijungimo laikmačio naudojimas

Galite nustatyti, kad lempa automatiškai išsijungtų nustatytu laiku.

Mobiliojo prietaiso programų ekrane palieskite Lux manager.
Jei naudojate „iOS“ mobilųjį prietaisą, pradžios ekrane palieskite 

Lux manager.

Palieskite 

 

→ Išj. laikmatis.

Nustatykite laikmatį ir palieskite Pradėti.
Iš anksto nustatytu laiku lempa ir muzika išsijungs.

Lietuvių kalba

16