Lietuvių kalba Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 303 из 799

background image

„Bluetooth“ garsiakalbio naudojimas

15

Papildomų lempos spalvų pasirinkimas

Galite pasirinkti papildomų lempos spalvų, kurios skiriasi nuo iš anksto nustatytą spalvų.

Mobiliojo prietaiso programų ekrane palieskite Lux manager.
Jei naudojate „iOS“ mobilųjį prietaisą, pradžios ekrane palieskite 

Lux manager.

Palieskite 

 

→ Mano spalva.

Palieskite norimą spalvą parinkčių skydelyje.
Lempa ims šviesti pasirinkta spalva.

Norėdami išsaugoti pasirinktą spalvą, palieskite  .
Norėdami pašalinti pasirinktą spalvą, palieskite ir palaikykite išsaugotos spalvos piktogramą.

Lempos spalvos keitimas su „Bluetooth“ garsiakalbiu

Naudokite „Bluetooth“ garsiakalbio judesių atpažinimo funkciją.
Papurtykite „Bluetooth“ garsiakalbį, norėdami pakeisti lempos spalvą į atsitiktinę spalvą. Kai 
lempos ryškumas ir spalva nesikeičia dėl judesių, 

Lux manager pagrindiniame ekrane palieskite 

 

→ Nustatymai ir palieskite jungiklį, esantį „Judesio UX“ tam, kad įjungtumėte judesio 

atpažinimo funkciją.

Lempos režimo keitimas

Galite pakeisti lempos režimą, jei norite sukurti skirtingų nuotaikų.
Mobiliojo prietaiso programų ekrane palieskite 

Lux manager. Jei naudojate „iOS“ mobilųjį 

prietaisą, pradžios ekrane palieskite 

Lux manager.

Palieskite 

 ir pasirinkite vieną iš šių pasirinkimų.

Šviesos banga

Jei nustatysite lempos režimą į Šviesos banga, lempos spalva pasikeis į atsitiktinę spalvą.
Viršutiniame dešiniajame ekrano kampe bus rodoma   piktograma.

Pulsuojanti šviesa

Kai nustatysite lempos režimą į Pulsuojanti šviesa, lempos ryškumas periodiškai keisis, todėl 
lempos šviesa lėtai pulsuos.
Viršutiniame dešiniajame ekrano kampe bus rodoma 

 piktograma.

Lietuvių kalba

15