Lietuvių kalba Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 300 из 799

background image

„Bluetooth“ garsiakalbio naudojimas

12

Jungimas audio laidu

Prijunkite „Bluetooth“ garsiakalbį prie prietaiso audio laidu. Kai „Bluetooth“ garsiakalbis prijungtas 
audio laidu, galite reguliuoti tik garsumą.

 „Bluetooth“ garsiakalbis 

 Įkiškite audio laidą į audio laido jungtį.

 Kitas prietaisas 

 Įkiškite kitą audio laido galą į audio išvesties jungtį.

•  Jei „Bluetooth“ garsiakalbis vienu metu yra prijungtas prie prietaiso audio laidu ir prie 

kito prietaiso per „Bluetooth“, „Bluetooth“ garsiakalbis atkurs garsą tik iš prietaiso, kuris 
prijungtas „Bluetooth“ ryšiu.

•  Audio laido jungtis geriausiai tinka „Samsung“ mobiliesiems prietaisams. Kai 

prijungiate „Bluetooth“ garsiakalbį ne prie „Samsung“ mobiliojo prietaiso, atkūrimas 
gali sustoti arba, priklausomai nuo garsumo, gali pasigirsti atsakomasis garsas. 
Tinkamai sureguliuokite garsumą.

Muzikos klausymas

Klausykitės prijungtame prietaise leidžiamos muzikos.
Paspauskite maitinimo / paleidimo mygtuką, kad įjungtumėte muziką.

Pristabdyti ar vėl paleisti atkūrimą

Norėdami atkuriant pristabdyti ar vėl paleisti, paspauskite maitinimo / paleidimo mygtuką.

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą atkūrimo metu, paspauskite garsumo mygtuką.

Peršokti prie kitų dainų

Norėdami peršokti prie kitos dainos atkūrimo metu, paspauskite ir palaikykite garsumo mygtuką 
(+).
Norėdami peršokti prie buvusios dainos atkūrimo metu, paspauskite ir palaikykite garsumo 
mygtuką (-).

Lietuvių kalba

12