Lietuvių kalba Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 299 из 799

background image

„Bluetooth“ garsiakalbio naudojimas

11

Prietaisų atjungimas arba pakartotinis prijungimas

Galite nutraukti esamą ryšį paspausdami ir maždaug tris sekundes palaikydami „Bluetooth“ 
garsiakalbio „Bluetooth“ poravimo mygtuką.
Jeigu „Bluetooth“ ryšys nutrūksta dėl atstumo tarp prietaisų, per tam tikrą laiką padėkite 
prietaisus arčiau vienas kito. Prietaisai automatiškai susijungs iš naujo.

•  Taip pat ryšį galite nutraukti išjungdami „Bluetooth“ garsiakalbį arba išjungdami 

„Bluetooth“ funkciją prijungtame prietaise. Kai vėl įjungsite „Bluetooth“ garsiakalbį 
ir prietaisai bus ryšio veikimo srityje arba įjungsite „Bluetooth“ funkciją prijungtame 
prietaise, prietaisai automatiškai susijungs iš naujo.

•  Jeigu „Bluetooth“ ryšys nutrūksta dėl blogai veikiančio prietaiso, norėdami vėl sujungti 

prietaisus, naudokitės atjungto prietaiso „Bluetooth“ meniu.

•  Jei „Bluetooth“ ryšys išjungiamas netinkamai, gali atsirasti triukšmo.

Jungimas prie kitų prietaisų

Nutraukę ryšį tarp „Bluetooth“ garsiakalbio ir mobiliojo prietaiso, galite prijungti „Bluetooth“ 
garsiakalbį prie kitų prietaisų.

Paspauskite ir palaikykite „Bluetooth“ poravimo mygtuką maždaug tris sekundes, kad būtų 
nutrauktas dabartinis ryšys ir pradėtų veikti „Bluetooth“ poravimo režimas.

Prijunkite „Bluetooth“ garsiakalbį prie kito prietaiso.

Lietuvių kalba

11